KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ
  • Neredeyim :

Kurul Üyeleri

 


BAŞKAN
Celal ŞİMŞEK
(Pamukkale Üniversitesi)
Arkeolog
 
BAŞKAN YARDIMCISI
Levent ÜNVERDİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Şehir Plancısı
 
Üye
Saim CİRTİL
(Pamukkale Üniversitesi)
Sanat Tarihçisi

Üye
Zülküf KOÇOĞLU
Avukat
 
Üye
Mustafa KAYMAK
Arkeolog
 
Üye
Saim ÜNLÜLER
Mimar