KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

 
BAŞKAN
Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK
(Pamukkale Üniversitesi)
Arkeolog
 
BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
(Dumlupınar Üniversitesi)
Mimar

Üye
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Şehir Plancısı
 
Üye
Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL
(Pamukkale Üniversitesi)
Sanat Tarihçisi
 
Üye
Dr.Levent ÜNVERDİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Şehir Plancısı
 
Üye
Tahsin Cengiz KAMAN
Mimar

Üye
Mustafa YAVAŞ
Avukat