KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan 
Prof. Dr. Sare SAHİL
Mimar

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ
Arkeolog
 
Üyeler
Doç. Dr. Selman CAN
Sanat Tarihçisi

Erdal UZUNER
Şehir Plancısı

Mehmet Halis BİLDEN
Mimar

İBB Temsilcisi

Uğur İNAN
Fatih Belediye Temsilcisi