KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan 
Mehmet Halis BİLDEN
Mimar

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ
Arkeolog
 
Üyeler
Doç. Dr. Selman CAN
Sanat Tarihçisi

Sezin DEMŞEK
Şehir Plancısı

Talha Bilal SARI
Avukat

Mehmet DEMİRÖZ
Şehir Plancısı

İBB Temsilcisi
Filiz TAŞ

Uğur İNAN
Fatih Belediye Temsilcisi