KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanı Tescili talebi   15–30 Gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Mülkiyet durum belgesi
b-Başvuru                                                
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Tescil fişi
c-Fotoğraflar
4-.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler
Parsel Ölçeğinde Tescil talebi  15–30 Gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Tescil fişi
c-Fotoğraflar
4-.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler
Tescilden Düşürme talebi  15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Korumaya yönelik işlem, Güvenlik önlemi alınması talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sit Sınırının yeniden belirlenmesi talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Onarım-Rölöve,Restitüsyon Restorasyon Projeleri-Proje revizyonu talebi  15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Fotoğraflar 
iç, dış çevresi ile birlikte
d-Projeler 
rölöve, restitüsyon, restoraston projeleri
e-proje raporu
f-statik raporu
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Cins Tashihi, Fonksiyon değişikliği, İşlev değişikliği talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje 
Uygulama Projesi
Proje ile restorasyon istenir ise
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Kurum Görüşleri (Tesis, Alt yapı, üst yapı, taş ocağı,  baz ist.vb.)  15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sit Alanında yapılanma, yapılaşma talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje 
Uygulama Projesi
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sit Alanında bulunan ancak tescilli olmayan taşınmazların onarımı   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Projeler 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri
d-proje raporu
e-statik rapor
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Basit Onarımları   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Yapılmak istenen onarımlar liste halinde verilir
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Taşınması   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-rölöve 
rölöve ve uygulama projesi
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Tescilli Kültür Varlıklarının Koruma Alanlarında yapılanma, yapılaşma talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-Proje
Uygulama Projesi
d-Gerektiğinde Cephe Çizimleri istenir.
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Koruma Alanının Kaldırılması Talebi  15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Alanlarının Belirlenmesi Talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Grubunun Belirlenmesi Talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
İmar Planı değerlendirmesi, tadilatı, revizyonu   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-projeler
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
İfraz-Tevhit-Yola terk vb talepler   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
c-ifraz ve tevhit krokisi 
Harita Mühendisince hazırlanacak
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sit Alanında yıkım izni, hafriyat, bitki vb temizlik çalışması talebi   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
2863 sayılı yasanın 13 ve 14 maddeleri gereğince Satış, kiralama, tahsis, devir, takas, kamulaştırma, trampa vb talepler   15–30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b-Mülkiyet Durum Belgesi,
c-İlgili Kurumun Yazısı
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sit Alanında tabiat varlıklarında Sazlık, Ağaç budama ve kesimi   15-30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Sondaj Taleplerinin değerlendirilmesi   15-30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Karar düzeltme veya karar iptali   15-30 gün
1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
a-Başvuru+Vekaletname
b- Mülkiyet Durum Belgesi,
2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
a-Halihazır harita
b-İmar paftası
c-İmar durumu
3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
a-Uzman raporu
b-Fotoğraflar
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri       :
İsim                              :   Ferhat KARAGÖZLÜ
Unvan                          :   Müdür 
Adres                           :  Yusufpaşa Mah.Sarayönü Cad.No:68 Merkez/ ŞANLIURFA 
Tel                                :   (+90 414) 215 44 00
Faks                             :   (+90 414) 215 44 05
İkinci Müracaat Yeri:
İsim                             :  Mehmet GÜRKAN
Unvan                         :  Kurullar Dairesi Başkanı 
Adres                          :   Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA
Tel                               :  (+90 312) 310 53 64 
Faks                            :  (+90 312) 310 91 12