KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstanbul- Fatih-Eminönü-2 Ada 88 Parseldeki Anıt-Heykelin Tesciline İlişkin 12.02.2014 Tarih ve 2327 Sayılı Karar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstanbul-Fatih-Eminönü-417 Ada, 25 Parseldeki Taşınmazın Tesciline İlişkin 17.07.2013 Tarih ve 1800 Sayılı Karar
 
 
 
İstanbul-Fatih-İmrahor Mahallesindeki, Fatih'in Dökmekçibaşı Şehit Ahmet Usta'ya Ait Kabir ile Cambaziye Mahallesindeki Elekli Dede'ye Ait Kabrin Tesciline İlişkin 17.10.2012 Tarih ve 938Sayılı Karar