KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

Aşağıdaki listede;
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. ve 8. Maddelerinde, 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6498 sayılı kanun ile yapılan değişiklik gereğince İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca  11.10.2013 tarihinden itibaren alınan tescil kararları yayınlanmaktadır.