KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Kadın Mahallesi, Şükrü Baba Sokak, 175 Pafta, 531 Ada, 17 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 16.04.2014 Tarih ve 1283 Sayılı Karar

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 664 Ada, 2 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.12.2013 Tarih ve 1156 Sayılı Karar

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacıkadın Mahallesi, 173 Pafta, 535 Ada, 3 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 15.01.2014 Tarih ve 1179 Sayılı Karar


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, Ayni Ali Baba Sokak, 910 Ada, 7 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.10.2014Tarih ve 1468 Sayılı Karar


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 102 Pafta, 664 Ada, Eski 27-28 Yeni 46 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 19.09.2014 Tarih ve 1428 Sayılı Karar


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arap Cami Mahallesi, 1133 Ada, 7 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 17.04.2015Tarih ve 1679 Sayılı Karar

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 102 pafta, ( Eski 573 Ada 5-6-7-8-9-10-11-12-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 parseller, Eski 575 ada 1-2-5-6-8 parseller, Eski 578 Ada 3-4-5-6-7-8 parseller) Yeni 3036 Ada, 4 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 04.12.2015 Tarih ve 1885 Sayılı Karar

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Kadın Mahallesi, 2899 Ada, 6 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 08.01.2016 Tarih ve 1919 Sayılı Karar


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 281 Ada, 1 ve 2 Parsellerin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.03.2016 Tarih ve 1994 Sayılı Karar


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hoca Gıyasettin Mahallesi, 564 Ada, 17 ve 30 Parsellerin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 03.06.2016 Tarih ve 2066 Sayılı Karar


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıç Ali Paşa Mahallesi, 56 Ada, 8 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 03.06.2016 Tarih ve 2064 Sayılı Karar


İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahta Minare Mahallesi, 2306 Ada, 78 ParselinKorunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin10.03.2017 Tarih ve 2402 Sayılı Karar

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hoca Gıyasettin Mahallesi, 498 Ada, 18 Parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 10.02.2017 Tarih ve 2362 Sayılı Karar