KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescili İptal Edilenler


  • Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 82 ada, 152 ve 189 parsellerin sit dışına çıkarılmasına ilişkin; 30.03.2017-6732 karar.pdf