KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2013 İstatistiki Bilgiler

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ÇALIŞMA ALANINDA BULUNAN SİT ALANLARI

 
Arkeolojik Sit Alanı

Kentsel Sit

Alanı

Toplam

 

Karabük

47653
Bartın49150
Zonguldak42143
Toplam1388146
 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 01.01.2013– 31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA  YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE YAPILAN İŞLEMLER

Sorumluluk sahamız içinde bulunun kültür varlıklarının tescili, korunması, kullanılması konularında 42 adet kurul toplantısı gerçekleştirilmiş ve 708 adet kurul kararı alınmıştır.

Müdürlük çalışmaları ve kurul hazırlıkları ile ilgili olarak yerinde inceleme amacıyla il içi ve dışı 694 görevlendirme yapılmıştır.

Alınan kurul kararlarının  66 adedi arkeolojik, 393 adedi kentsel 249 adedi sit alanı dışında olan kültür varlıkları ile ilgilidir.

Müdürlüğümüze yapılan başvurulara 2276 adet Müdürlüğümüz yazısı ile cevap verilmiştir.

2863 sayılı Kanun kapsamında oldukça yoğun iş yükü olan Müdürlüğümüzde şu anda 128 adet açık dosya bulunmakta, bunların 95 tanesi yerinde inceleme gerektirmektedir.

Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında olan belediye ve Valiliklerle yapılan organizasyonlarla kurul üyelerinin önemli konuları yerinde incelemeleri sağlanmış ve Karabük dışında 2 adet (Ankara ve Amasra) ve 1 adet Bartın’da kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızca proje yardımı yapılan 57 adet taşınmazdan restorasyon projeleri Müdürlüğümüze iletilen 50 adedi uzman personelimizce yerinde incelenmiş ve Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek  restorasyon projeleri onaylanmıştır.