KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2014 İstatistiki Bilgiler

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ÇALIŞMA ALANINDA BULUNAN SİT ALANLARI

 
 
Arkeolojik Sit Alanı

Kentsel Sit

Alanı

Toplam

 

Karabük

48
6
54
Bartın
49
1
50
Zonguldak
44
1
45
Toplam
140
8
149
 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 01.01.2014– 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA  YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE YAPILAN İŞLEMLER

Sorumluluk sahamız içinde bulunun kültür varlıklarının tescili, korunması, kullanılması konularında 38 adet kurul toplantısı gerçekleştirilmiş ve 659 adet kurul kararı alınmıştır.

Müdürlük çalışmaları ve kurul hazırlıkları ile ilgili olarak yerinde inceleme amacıyla il içi ve dışı 1080 görevlendirme yapılmıştır.

Alınan kurul kararlarının  116 adedi arkeolojik, 349 adedi kentsel 194 adedi sit alanı dışında olan kültür varlıkları ile ilgilidir.

Müdürlüğümüze yapılan başvurulara 2797 adet Müdürlüğümüz yazısı ile cevap verilmiştir.

Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında olan belediye ve Valiliklerle yapılan organizasyonlarla kurul üyelerinin önemli konuları yerinde incelemeleri sağlanmış ve Karabük dışında 3 adet Bartın’da (Amasra) kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

52 adet taşınmazdan restorasyon projeleri Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek restorasyon projeleri onaylanmıştır.

38 adet tescil kararı alınmıştır.