KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM AYI KARARLARI


Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü, 1.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1199 sayılı karar

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü, 1.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1199 sayılı karar eki harita

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü, 1.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1199 sayılı karar eki tescil fişi

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer-Değirmencik Köyleri arası 3.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1201 sayılı karar

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer-Değirmencik Köyleri arası 3.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1201 sayılı karar eki harita

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer-Değirmencik Köyleri arası 3.derece arkeolojik sit alanına ilişkin 30.10.2013 tarih 1201 sayılı karar eki tescil fişi