KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Toplantı Gündemleri

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 346. toplantısı 21.05.2020 tarihinde yapılacaktır.

346. TOPLANTI GÜNDEMİ.