KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Toplantı Gündemleri

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 375. toplantısı  30 ARALIK 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

375. TOPLANTI GÜNDEMİ.