KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

            Kurumun Tarihçesi: Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Taşra Teşkilatı olup,  25.03.2006 tarihinde ilk toplantısını yaparak hizmete girmiştir.    

İdarenin Görev ve Yetkileri :

Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescilini yapmak, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmaktır.

Mevzuat ve Yönetmelikler:

- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

- 28269 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma    Bölge Kurulları Yönetmeliği

Kurumun Çalışma Alanında Kalan İller:

Van, Hakkâri, Bitlis, Muş, Ağrı olmak üzere 5 ilde hizmet vermektedir.

 

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz Bakanlığımıza tahsisli Kültür Merkezi idari bina 2. Katta hizmet verirken Van İli ve Erciş İlçesinde 23.10.2011 ile 09.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle binanın yıkımına karar verildiğinden Haydaroğlu İş Merkezinde kiracı olarak hizmet vermekteyiz. Bu nedenle herhangi bir müstakil hizmet binamız bulunmamaktadır. İdareci, Teknik Sınıfı dahil toplam 21 personel ile hizmet vermekteyiz.