KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 
https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14199/4434-sayili-arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmesi-gozden-gecirilmis39nin-onaylanmasinin-uygun-bulundugu-hakkinda-kanun.html