KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kıyı Kanunu 

 
https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14228/3621-sayili-kiyi-kanunu.html