KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Hakkında

·         Gaziantep  Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün kurulması Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın24/7/2008 tarihli ve 135900 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

·         Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu sorumluluk alanı içerisinde Kilis ve Kahramanmaraş ili ve ilçeleri de bulunmaktadır.