KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

             KURULUŞ

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 23.03.2015 tarih ve 2015/7471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 24.04.2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle yeni kurulmuştur.
Kuruluş çalışmaları tamamlanan Müdürlüğümüzün yetki devri Genel Müdürlüğümüzün 13.09.2017 tarihli ve E.185548 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Makam oluru doğrultusunda yapılmıştır.
26.10.2017 Tarihinde ilk kurul toplantısı ile hizmete başlamıştır.

             Personel

              Bir Müdür ve Yirmi dört Personel ile hizmet vermektedir.

              Müdür Vekili

              Salih ÇAKAN ( İnşaat Mühendisi )

             Personeller

              Yasin UYGUN ( Mimar )

              Ayşin ÖZAVCI ( Mimar )

              Betül SOBA ( Mimar )

              Gonca ERDENİZ ( Mimar )

               Ayşenur KAÇAR ( Mimar )

              Nurdan SOLAK ( Şehir Plancı )

              Rahime Tuna İBRAHİMOĞLU ( Şehir Plancı )

              Zeynep Atılgan ( Şehir Plancı )

              Nilay DALYAN ( Şehir Plancı )

              Reyhan BOZKURT (Harita Mühendisi)

              Mehmet KAYA ( Harita Mühendisi )

              Mahmut AYGAT ( Sanat Tarihçi )

              Ayşenur SÜRGEN ( Sanat Tarihçi )

              Gökmen YILMAZ ( Sanat Tarihçi )

              Kemal NAYIR ( Sanat Tarihçi )

              Turhan KAYABEY ( Arkeolog )

              Funda KARAPINAR ( Arkeolog )

              Mehmet Ay ( Arkeolog )

              Şükrü AKBULUT ( Arkeolog )

              Arife GÖNÜLAL ( Arkeolog )

              Gökhan KORKMAZ ( Arkeolog )
            
              Sebahattin GÜL ( Arkeolog )

              Yusuf TAŞKESEN ( Elektronik Teknikeri )

              Şaban AKKUŞ ( V.H.K.İ )

                    

                Görev Alanları  Balıkesir İl Sınırları

                Görevleri          
a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,

b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,

d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,

 e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,

 f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,

 g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.