KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS AYI KARARLARI

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 171 ada, 31 parseldeki tescilli Taş Köprü Camiinin koruma grubuna ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3166 sayılı kararı.
Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 31 ada, 8 parseldeki şehitliğin korunma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3167 sayılı kararı.
Çanakkale İli, Biga İlçesi, İstiklal Mahallesi, 114 ada, 11 parseldeki Çarşı Camiinin koruma grubunun belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3172 sayılı krararı.
Çanakkale İli,Biga İlçesi,Kaldırımbaşı Köyü, 135 ada, 2 parseldeki köy camiinin koruma grubu ve korunma alanına ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3173 sayılı karar ve eki tescil fişi
Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Kemallı Köyü, 1681 parseldeki kargir hamamın korunma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3177 sayılı kararı.
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesi, 162 ada, 377 parsel ve park alanının tesciline ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3181 sayılı karar ve eki tescil fişi.
Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Eski Bademli Köyü, tek yapı tescillerine ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3184 sayılı kararı.
Çanakkale İli, Merkez, Sarıcaeli Köyü, Sarısaltuk Mezarlığının, koruma grubu ve korunma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3188 sayılı karar ve eki.