KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT 2017


Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesinde, 57 pafta, 460 Ada, 59 parselde yer alan alanın 21.02.2017 tarih ve 2836 sayılı tarh ile koruma alanı ve koruma grubunun belirlenmesine

Sakarya İli,Karasu İlçesi.Küçük Karasu, Köyiçi Mevkii’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan mezarlığın 22.02.2017 tarih ve 2865 sayılı karar ile tescil,koruma alanı,grup belirlenmesine

Sakarya İli, Karasu İlçesi, Küçük Karasu, Bahçealtı Mevkii’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan mezarlığın 22.02.2017 tarih ve 2866 sayılı karar ile tescil,koruma alanı,grup belirlen

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesinde bulunan, 176 ada, 16 parselde bulunan alanın 21.02.2017 tarih ve 2845 sayılı karar ile sit alanı ilan edilmesine

Düzce İli, Merkez İlçesi, Düzce İli, Merkez İlçesi, Tokuşlar Mahallesi 229 parseldeki SMÖ'nün 22.02.2017 tarih ve 2879 sayılı karar ile tecil ve koruma grubunun belirlenmesine

Düzce İli, Merkez ilçesi, Aydınpınar Köyü, 613 parselde yer alan caminin 22.02.2017 tarih ve 2881 sayılı karar ile koruma alanının ve koruma grubunun belirlenmesine

Düzce ili,Akçakoca ilçesi,Çayağzı köyü,144 ada,147 ada,149 ada,153 ada da bulunan taşınmazların 22.02.2017 tarih ve 2884 sayılı karar ile tescil ve koruma grubu belirlenmesi

Düzce İli, Merkez İlçesi, Pınarlar Köyü, Taşlık Mevkii, 59 parselde yer alan tümülüsün 22.02.2017 tarih ve 2886 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine

Düzce İli, Merkez İlçe, Şehit Hüseyin Kıl Mah.,Tepecik Mevkii,1051,1097 parsellerin 22.02.2017 tarih ve 2878 sayılı karar ile sit alanı ve koruma alanı ve koruma grubun belirlenmesine