KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

1- Hakkari İli Çukurca İlçesi Selim TUNÇ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1488 sayılı karar.

2- Hakkari İli Çukurca İlçesi Ahyabey ve Zeynel Abidin Bulut Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1489 sayılı karar.

3- Hakkari İli Çukurca İlçesi Emrullah PARLAK Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1490 sayılı karar.

4- Hakkari İli Çukurca İlçesi Necdet BULUT Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1491 sayılı karar.

5- Hakkari İli Çukurca İlçesi Adurrahman BULUT Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1492 sayılı karar.

6- Hakkari İli Çukurca İlçesi Abdullah ATEŞ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1493 sayılı karar.

7- Hakkari İli Çukurca İlçesi Ömer ERTUNÇ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1494 sayılı karar.

8- Hakkari İli Çukurca İlçesi Abdulsamet ARSLAN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1495 sayılı karar.

9- Hakkari İli Çukurca İlçesi Mürsel ce Süleyman BUDAKBEYOĞLU Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1496 sayılı karar.

10- Hakkari İli Çukurca İlçesi Mübarek YILDIZ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1497 sayılı karar.

11- Hakkari İli Çukurca İlçesi Cevdet YILDIZ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1498 sayılı karar.

12- Hakkari İli Çukurca İlçesi Şerifa ARSLAN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1499 sayılı karar.

13- Hakkari İli Çukurca İlçesi Abdurahman TURAN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1500 sayılı karar.

14- Hakkari İli Çukurca İlçesi Mehmet TURAN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1501 sayılı karar.

15- Hakkari İli Çukurca İlçesi Zerife YILDIZ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1502 sayılı karar.

16- Hakkari İli Çukurca İlçesi Mehmet Hanefi ERTUNÇ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1503 sayılı karar.

17- Hakkari İli Çukurca İlçesi Hamdi, Mehdi GÜZEL ve Nedim, Şinasi MİRAHMETOĞLU Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1504 sayılı karar.

18- Hakkari İli Çukurca İlçesi Ayşe AYAZ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1505 sayılı karar.

19- Hakkari İli Çukurca İlçesi Seyfettin DERİN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1506 sayılı karar.

20- Hakkari İli Çukurca İlçesi M.Hasan YILDIZ-M.Ali KAPAN Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1507 sayılı karar.

21- Hakkari İli Çukurca İlçesi Piruze GÜNEŞ Evi'nin Tesciline İlşkin 27.02.2017 tarih 1508 sayılı karar.