KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

2022 ARALIK TARİHİ İTBARİYLE GÜNCEL VERİLER

TOPLAM TESCİL: 7310

SİT ALANI: 458
TESİCLLİ YAPI:6852

1.GRUP YAPI: 1200
2.GRUP YAPI: 5652