KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mevzuat


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2863.pdf658 SAYILI  İLKE KARARI: ARKEOLOJİK SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI

https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263742/658-nolu-ilke-karari-arkeolojik-sitler-koruma-ve-kullanma-kosullari.html660 SAYILI İLKE KARARI:TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GRUPLANDIRILMASI, BAKIM VE ONARIMLARI

https://korumakurullari.ktb.gov.tr/Eklenti/18338,660-nolu-ilke-kararipdf.pdf?0