KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT 2018

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 450 ada, 2 parselde yer alan Urgancı Ahmet Çelebi Camii'nin 27.02.2018 tarih ve 3369 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, E: 3 Y: 11 parselde yer alan  Tepecik Camii'nin 27.02.2018 tarih ve 3366 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine

Sakarya İli, Geyve İlçesi, Umurbey Köyü, 3152 nolu parselde bulunan hamamın 28.02.2018 tarih ve 3379 sayılı karar ile koruma alanının belirlenmesine

Sakarya İli, Karapürçek İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 120 Ada, 24-25 Parsellerde yer alan yapı kalıntısının 28.02.2018 tarih ve 3381 sayılı karar ile tesciline, koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Düzce İli, Merkez İlçesi, Nusrettin Mahallesi, 94 ada, 25 parselde yer alan taşınmaz ve müştemilatının 28.02.2018 tarih ve 3388 sayılı karar ile tesciline, koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, E: 870 , Y: 1183 ada, 21 parselde yer alan antrepo yapısının 27.02.2018 tarih ve 3360 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 133 ada 22 parseldeki sivil mimarlık örneği yapının 28.02.2018 tarih ve 3386 sayılı karar ile tescilinin devamına, koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Uğurlu Köyü 114 ada, 165 parseldeki yapı ile Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Yenice Köyü, 131 ada 3 parseldeki yapı, serender ve dini yapı kalıntısının 28.02.2018 tarih ve 3393 sayılı karar ile tescili, koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, TÜBİTAK yerleşkesi sınırları içerisinde yer alan antik yolun 27.02.2018 tarih ve 3370 sayılı karar ile koruma grubu ve alanının belirlenmesine