KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

NİSAN 2018

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Erikli Mahallesi, Erikli Merkez Mezarlığı'nda yer alan 6 adet Osmanlı Dönemi mezar taşının 24.04.2018 tarih ve 3481 sayılı karar ile koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Hacıhızır Mahallesi, 699 ada, 42 parselde yer alan Roma Dönemi su kanalının 24.04.2018 tarih ve 3469 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine, sit alanı derecesinin ve sınırlarının belirlenmesine

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Babalı sahilinde bulunan alanın 24.04.2018 tarih ve 3483 sayılı karar ile tarihi sit durumunun devamına ve alanın arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesine

Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi, 329 ada 1 parselde bulunan tescilli Pınaryanı (Fahriyan) Camii'nin 25.04.2018 tarih ve 3503 sayılı karar ile koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Düzce İli, Merkez İlçesi, Çınardüzü Mahallesi, 400 numaralı parsel ile tescil harici ve ormanlık alanda kale kalıntılarının yer aldığı alanın 25.04.2018 tarih ve 3496 sayılı karar ile arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesine, sit alanı sınırlarının belirlenmesine

Sakarya İli, Taraklı İlçesi, Tuzla Mahallesi, Harmanyanı Mevkii'nde yer alan 459 ve 460 parsellerin 25.04.2018 tarih ve 3495 sayılı karar ile arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesine

Düzce İli, Gölyaka İlçesi, Bakacak Köyü, Köyüstü Mevkii, 303 parselde yer alan caminin 25.04.2018 tarih ve 3504 sayılı karar ile tesciline, koruma grubu ve alanının belirlenmesine

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Beyce Mahallesi, 102 ada 525 parselde yer alan alanın 24.04.2018 tarih ve 3482 sayılı karar ile arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesine

Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi, 325 Ada 4 parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapının 25.04.2018 tarih ve 3502 sayılı karar ile koruma grubunun belirlenmesine

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mah., 447 Ada 6, 11 ve 18 parsellerin 24.04.2018 tarih ve 3465 sayılı karar ile koruma grubu ve alanının, 816 Ada 5 ve 6 parsellerin koruma alanının belirlenmesine