KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT 2018

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kamer Hatun Mahallesi 434 ada 3 parsele ilişkin 16.02.2018 tarih ve 6107 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Keçecipiri Mahallesi 3048 ada 1-2-15 parsellere ilişkin 16.02.2018 tarih ve 6103 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi 571 ada 30 parsele ilişkin 16.02.2018 tarih ve 6100 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bülbül mahallesi 571 ada 4 parsele ilişkin 16.02.2018 tarih ve 6099 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi 1615 ada 23 parsele ilişkin 16.02.2018 tarih ve 6097 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi 1612 ada 33 parsele ilişkin 08.02.2018 tarih ve 6065 sayılı Kurul kararı

İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Kulaksız Mahallesi 1414 ada 1 parsele ilişkin 08.02.2018 tarih ve 6062 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa 1453 ada 3 parsele ilişkn 08.02.2018 tarih ve 6061 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi 3188 ada 1 parsele ilişkin 08.02.2018 tarih ve 6060 sayılı Kurul kararı

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kulaksız Mahallesi 3186 ada 1 parsele ilişkin 08.02.2018 tarih ve 6059 sayılı Kurul kararı