KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Ali Paşa Mahallesinde Bulunan Taşınmaza İlişkin 30.03.2015 Tarih ve 2279 Sayılı Karar

Kütahya İli, Emet İlçesi, İlçe Merkezinde Kentsel Sit  Olarak Sınırları Belirlenen Alanların Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin 31.03.2015 Tarih ve 2307 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kireç Mevkiinde Yer Alan Nekropolün 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 31.03.2015 Tarih ve 2320 Sayılı Karar