KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan


Uşak İli, Merkez İlçesi, Durak Mahallesi'nde Yer Alan Tarakçıoğlu Sanayi Sitesindeki Fabrika Binalarının 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 29.04.2015 Tarih ve 2345 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köy Antik Yerleşimi ve Nekropolü Sit Sınırlarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin 29.04.2015 Tarih ve 2360 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güneli Köyü Gün ve İnce Tümülüslerinin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 29.04.2015 Tarih ve 2363 Sayılı Karar
 
Uşak İli, Merkez İlçesi, Karakuyu Köyü Karakuyu Tümülüsünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 29.04.2015 Tarih ve 2364 Sayılı Karar