KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs


Kütahya İli, Merkez İlçesi, Maruf Mahallesi'nde Yer Alan Taşınmazların 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.05.2015 Tarih ve 2429 Sayılı Karar


Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Köyünde Yer Alan Köprünün 1. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 28.05.2015 ve 2443 Sayılı Karar

Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Çatak Köyü Camisinin 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 29.05.2015 Tarih ve 2448 Sayılı Karar