KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2017

-Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Engenekon Mahallesi, 146 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tesciline yönelik 25.07.2017 tarih ve 1735 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf                                                                                         

-Kars İli, KAğızman İlçesi, Şahindere Mahallesi, 156 ada, 27 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tesciline yönelik 18.01.2017 tarih ve 1598 Sayılı Kurul kararı..pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, 116 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tescil edilmesine yönelik 15.11.2017 tarih ve 1864 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Kars Sarıkamış İlçesi, Çardakçatı Köyü, 118 ada, 31 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine yönelik 18.10.2017 tarih ve 1868 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Halilefendi Mahallesi, 138 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tesciline yönelik 25.07.2017 tarih ve 1728 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Ardahan İli, Posof İlçesi, Çambeli Köyü, 102 ada, 2, 376ve 382 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların tesciline yönelik 18.10.2017 tarih ve 1854 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaköse Köyü, 115 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine yönelik 18.10.2017 tarih ve 1867 sayılı Kurul kararı ve eki.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Harici Mahallesinde yer alan ve ekte koordinatlı kadastral haritada sınırları belirlenen taşınmazın tesciline yönelik 21.06.2017 tarih ve 1698 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 77 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tesciline yönelik 26.04.2017 tarih ve 1668 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Kars İli, Akyaka İlçesi, Çetindurak Köyü, 311 ada, 312 parsel numarasında kayıtlı tesciline yönelik 21.06.2017 tarih ve 1699 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf

-Ardahan İli, Hanak İlçesi, Sulakçayır köyü, 103 ada, 136 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tesciline yönelik 21.06.2017 tarih ve 1694 sayılı Kurul kararı ve eki..pdf