KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Tepeköy Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Tepecik Kaya Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 4966 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Tepeköy Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Tepeköy Kaya Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 4967 Sayılı Karar

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Çokköy’de Yer Alan ve Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olan Tescilli Çokköy Camii Parselinin İfraz Edilmesi Sonucunda Oluşan 139 Ada 3 ve 5 Parsellerdeki Tescil Şerhlerinin Kaldırılması İstemine İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 4970 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Ahmetoluğu Köyünde Yer Alan Can Çeşmesi’nin II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 4973 Sayılı Karar

Kütahya İli, Simav İlçesi, Tabakhane Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazla İlgili Sehven Yapılan Hatanın Düzeltilmesine İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 4982 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Maruf Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmaz Üzerindeki “Korunması Gerekli Kültür Varlığı ve Eski Eserdir” Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 05.12.2018 Tarih ve 5001 Sayılı Karar

Uşak İli, Ulubey İlçesi, Kışla Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Yarıkkaya Nekropolünün 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 06.12.2018 Tarih ve 5028 Sayılı Karar