KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

NİSAN AYI KARARLARI

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Ağaçkese Köyü, 173 ada, 16 parseldeki yapının tescili hk..pdf

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, 176 ada, 1 parslin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi..pdf

Karabük İli, Merkez İlçesi, Kapullu Mahallesi, 154 ada 1 parselde yer alan kültür varlıklarının 1. der. ark. sit alanı olarak tescili..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Akören Köyü, 101 ada 1 parselde yer alan mezarların 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili. .pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Harmancık Köyü, 143 ada 3 parselin 1. derece arkeolojik sit alanı tescili. .pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Kuzyaka Köyü, 101 ada 1 parselin 1. der. ark. sit tescili.pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, 101 ada 1 parselde tespit edilen kaya mezarlarının 1. der. ark. sit alanı olarak tescili..pdf

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, 176 ada, 1 parslin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçe, CamiKebir Mh. 401 ada 12 parselde yer alan taşınmazın tescili hk.pdf

Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Yeşilköy Köyü, Budaoğlu Mezarlığı Mevkii, 101 ada, 1 parselin 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Karapınar Köyü, 139 ada, 25 parseldeki yapının tescili hk..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Karapınar Köyü, 139 ada, 33-34 parseldeki yapının tescili hk..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, Taşköprü Koruma Alanı kararı ve eki harita.pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Sat Köyü, 113 ada, 8 parseldeki yapının tescili hk..pdf

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Sat Köyü, 115 ada, 12 parseldeki yapının tescili hk..pdf

Karabük İli, Merkez İlçe, Yukarı Kızılcaören Köyü, 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı kararı ve ekleri haritalar.pdf