KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MAYIS

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Dedegül Köyü, 123 ada, 71 parselde yer alan tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2438 sayılı kurul kararı..pdf
Iğdır İli, Aralık İlçesi, Yukarıçiflik Köyü, 173 ada, 2 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesi ve sit fişi güncellenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2434 sayılı kurul kararı..pdf
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Küllük Köyü, kadastro harici alanda yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2436 sayılı kurul kararı..pdf
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Yukarı Çarıkçı Köyü, kadastro harici alanda yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2435 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Atçılar Köyü, 469-1603-656-502-1597-1599-359-336 parsellerde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2439 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Digor İlçesi, Alem Köyü, 105 ada, 84 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2443 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Digor İlçesi, Halıkışlak Köyü, 102 ada, 75 parsel ve Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Cıyrıklı Köyü, 116 ada, 2 parsellerde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2442 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyünde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine 29.05.2019 tarih ve 2441 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Ani ve Arasoğlu Köyü, kadastro harici alanda yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesi ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2445 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Merkez İlçesi, Atayurt Köyü, 104 ada, 24-156-161-162 parsellerde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2444 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Köroğlu Köyü, 137 ada, 155-163-164-178 parsellerde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 2440 sayılı kurul kararı..pdf
Ardahan İli, Hanak İlçesi, Dilekdere Köyünde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 16.05.2019 tarih ve 2413 sayılı kurul kararı..pdf
Kars İli, Digor İlçesi, Karadağ Köyü, 108 ada, 29 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 24.05.2019 tarih ve 2429 sayılı kurul kararı
Kars İli, Merkez İlçesi, Ani Köyü, 728, 762 ve 763 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ve sit fişi ile anıt güncellemesine ilişkin 24.05.2019 tarih ve 2431 sayılı Kurul kararı
Kars İli, Merkez İlçesi, Arasoğlu Köyü kadastro harici alanda yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 16.05.2019 tarih ve 2420 sayılı kurul kararı
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çardakçatı Köyü, 118 ada, 31 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 24.05.2019 tarih ve 2430 sayılı kurul kararı
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaköse Köyü, 115 ada, 2 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 16.05.2019 tarih ve 2417 sayılı kurul kararı
Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, 176 ada, 5 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma ve kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin 16.05.2019 tarih ve 2418 sayılı kurul kara