KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

Mardin-Midyat-Gülgöze Mahallesi 141 Ada 1 Parselde Bulunan I.Grup Yapı Oalarak Tescilli Mor Had Bşabo ( Aynvert Kilisesi'nin ) Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4819 Sayılı Karar 

 Adıyaman-  Sincik-Çat Köyünde Bulunan Çat Köyü Yerleşimi'nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4796 Sayılı Karar.pdf  

Mardin-Artuklu-Elmabahçe Mahallesinde Bulunan Pirre (Şeyh) Merdan Türbesi'nin Tesciline ve I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4824 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Medrese Mahallesi 102 Ada 40 Parselde Bulunan Konut Müştemilatı'nın Tesciline ve II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4829 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Oğuz (Dara) Mahallesi 602 Parselde Bulunan ve Değirmen Olduğu Değerlendirilen Taşınmazın Tesciline ve II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4848 Sayılı Karar

Mardin-Artuklu-Oğuz (Dara) Mahallesinde Bulunan İslami Dönem Mezarlığı'nın Tesciline ve I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4843 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Şar Mahallesi 76 Ada 4 Parselde Bulunan Konut Yapısı'nın Tesciline ve II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4827 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Şar Mahallesi 90 Ada 18 Parselde Bulunan Konut Yapısı'nın Tesciline ve II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4835 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Yalım (13 Mart) Mahallesi II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli ''İkizkent Taş Ocakları 2'' nin Derecesinin I ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Değiştirilmesine  ve Tescilinin Devamına

İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4834 Sayılı Karar

Mardin-Artuklu-Yenikapı Mahallesi 453 Ada 3 Parselde Bulunan I.Grup Yapı Olarak Tescilli Yakudi Çeşmesi'nin Adının Ayn Yahudi Çeşmesi Olarak Düzeltilmesine ve Tescilinin Devamına İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 

4838 Sayılı Karar

Mardin-Ömerli-Kayadere (Bafava) Mahallesinde Bulunan Bafava Kaya Kilisesi'nin Tesciline ve I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 27.08.2019 Tarih ve 4817 Sayılı Karar


Şanlıurfa-Eyyübiye-Gümüşkuşak Mahallesi 237 Ada 16 ve 17 Parsellerde Bulunan Tescilli Yapı'nın II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4804 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Kadıkendi Mahallesi, Karakoyun Deresi Mevkiinde  Bulunan I ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Küçükler Deresi Yerleşimi'nin III.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Değiştirilmesine 

ve Tescilinin Devamına İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4815 Sayılı Karar


Şanlıurfa-Eyyübiye-Kurtuluş Mahallesi 162 Ada 19 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmaz'ın II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4802 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Sumeydanı Mahallesi 354 Ada 12 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmaz'ın Sehven Yazılan 12 Parsel Numarasının 354 Ada 18 ve 19 Parsel Olarak Düzeltilmesine ve II.Grup Yapı Olarak 

Belirlenmesine İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4813 Sayılı Karar

Şanlıurfa-Eyyübiye-Yeni Mahalle 501 Ada 7 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmaz'ın II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 26.08.2019 Tarih ve 4803 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Halfeti-Macunlu Mahallesinde Bulunan Macunlu Güney Nekropolü'nün I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 28.08.2019 Tarih ve 4859 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Halfeti-Macunlu Mahallesinde Bulunan ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010/1318 Sayılı Kararı İle Tescillenen Macunlu Kaya Mezarlarınıda Kapsayan Macunlu

Nekropolü ve İşlikleri'nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 28.08.2019 Tarih ve 4858 Sayılı Karar

Şanlıurfa-Karaköprü-Bahçeli Mahallesi 36 Parselde Bulunan Tescilli Hüseyin Paşa Camisi'nin I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 28.08.2019 Tarih ve 4853 Sayılı Karar.pdf