KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eylül

Mardin-Artuklu-Latifiye Mahallesi 438 Ada 9 Parselde Bulunan Taşınmazın II.Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.09.2019 Tarih ve 4900 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Oğuz ( Dara ) Mahallesi 548,549,550 Parselde Bulunan Konut'un II.Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.09.2019 Tarih ve 4903 Sayılı Karar.pdf

Mardin-Artuklu-Oğuz ( Dara ) Mahallesinde Bulunan Oğuz ( Dara ) I. II ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin 25.09.2019 Tarih

ve 4904 Sayılı Karar.pdf


Mardin-Midyat-Gülgöze Mahallesi 134 Ada 4 Parselde Bulunan I.Grup Yapı Olarak Tescilli Mort Şmuni Kilisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 25.09.2019

Tarih ve 4909 Sayılı Karar.pdf


Mardin-Midyat-Gülgöze Mahallesinde Bulunan Gülgöze Nekropol Alanı'nın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.09.2019 Tarih ve 4913 Sayılı

Karar.pdf


Mardin-Nusaybin-Eskihisar Mahallesinde Bulunan II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Marin Kent Harabeleri'nin Koruma ve Kullanma Koşullarının

Belirlenmesine İlişkin 25.09.2019 Tarih ve 4
908 Sayılı Karar

Şanlıurfa-Eyyübiye-Camikebir Mahallesi 295 Ada 60 Parselde Bulunan Tescilli Şeyh Ebubekir Türbesi'nin I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve

4883 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Eyyübiye-Pınarbaşı Mahallesi 270 Ada 8 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmaz'ın II.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4888 Sayılı

Karar.pdf


Şanlıurfa-Eyyübiye-Pınarbaşı Mahallesinde Bulunan Tescilli Bakırcılar Çarşısı'nın I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4878 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Pınarbaşı Mahallesinde Bulunan Tescilli Bıçakçı Pazarı'nın I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4879 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Pınarbaşı Mahallesinde Bulunan Tescilli Çadırcı Pazarı'nın I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4880 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Pınarbaşı Mahallesinde Bulunan Tescilli Hanönü Çarşısı'nın I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4881 Sayılı Karar.pdf

Şanlıurfa-Eyyübiye-Tepe Mahallesi 405 Ada 38 ve 39 Nolu Parsellerde Bulunan Kuyu'nun I.Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve

4886 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Eyyübiye-Yusufpaşa Mahallesi 327 Ada 23 Parselde Bulunan Tescilli Yusuf Paşa Camisi'nin I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve

4882 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Eyyübiye-Yusufpaşa Mahallesi 328 Ada 21 Parselde Bulunan Tescilli Arap Baba Türbesi'nin I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve

4885 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Eyyübiye-Yusufpaşa Mahallesi 328 Ada 7 Parselde Bulunan Tescilli Zebe Ziyareti ( Türbesi )'nin I.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.09.2019 Tarih ve

4884 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Harran-Göktaş Mahallesi 265 ve 274 Nolu Parselde Bulunan Kuzey Bazda Mağaraları ( Antik Taş Ocakları )'nın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil

Edilmesine İlişkin 26.09.2019 Tarih
 4922 Sayılı Karar

Şanlıurfa-Harran-Göktaş Mahallesinde Bulunan Han-el Barur Kervansarayı ve Çevresi'nin II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.09.2019

Tarih ve 4924 Sayılı Karar.pdf


Şanlıurfa-Harran-Küplüce Mahallesi,Büyük Hedbe Mezrasında Bulunan II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Büyük Hedbe Höyüğü'nün Sit Sınırlarının

İrdelenmesine İlişkin 26.09.2019 Tarih ve 4
925 Sayılı Karar

Şanlıurfa-Karaköprü-Sancak Mahallesinde  Bulunan I.Derece Arkeolojik  Sit Alanı Olarak Tescilli Sancak Höyüğü'nün Sit Derecesinin II.Derece  Arkeolojik  Sit Alanı 

Olarak Düzeltilmesine ve Tescilinin Devamına İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4876 Sayılı Ka
rar

Şanlıurfa-Karaköprü-Yoğunburç Mahallesi,Sayburç Mevkiinde Bulunan Harabeyi Biçük ( Küçük Harabe ) Düz Yerleşimi'nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline

İlişkin 24.09.2019 Tarih ve 4875
Sayılı Karar