KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

KORUMA BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULARA
İLİŞKİN DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELER

  İSTANBUL 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
379027,hizmet-standartlari-tablosu-1jpg.jpg
379028,hizmet-standartlari-tablosu-2jpg.jpg


379030,hizmet-standartlari-tablosu-3jpg.jpg
379029,hizmet-standartlari-tablosu-4jpg.jpg

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda
bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.

İlkMüracaatYeri                                                                                                 

İsim     :Ersoy KÖSE
Unvan : BölgeKuruluMüdürü 
Adres : Hobyar Mh. Hamidiye Cd. No:5 Kat:3 Fatih/İST 
Tlf  : (0212) 528 24 78             

İkinci MüracaatYeri    
İsim   : Ebru AKYOLZOR         
Unvan : Kurullar DairesiBaşkanı               
Adres : Kültür Varlıkları ve Müz. Gen. Müd. Ulus/ANK.                                                     
Tlf. : (+90 312) 3105364         Faks: (+90 312) 310 9112