KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Bartın Arkeolojik Sit Alanları

BARTIN  İLİNDE YER ALAN AREKOLOJİK SİT ALANLARI
ili :İlçesi :Adı :Adres :Pafta :Ada :Parsel :Grup :Tür :
BARTINAMASRAArkeolojik ve Doðal Sit-   Diğer Sit AlanlarıArkeolojik ve Doğal Sit
BARTINAMASRA-2.derece Arkeolojik ve Doğal Sit AlanınınKaleiçi ve Boztepe Mevki.   Diğer Sit AlanlarıArkeolojik ve Doğal Sit
3.derece arkeolojik Sit Alanının bir kısmının dönüştürülmesi) -Doğal sit kararının iptali
 
 
BARTINAMASRA3.derece Arkeolojik ve Doğal Sit AlanıTekketepe Mev.   Diğer Sit Alanları
Arkeolojik ve Doğal Sit
-Sit alanınının yeniden düzenlenmesi
 
 
BARTINAMASRA1.derece Arkeolojik ve Doðal Sit AlanýBelediye Lojmanlarýnýn bulunduðu kesimin üst kýsmýnda yer alan Antik Yapý Kalýntýlarýnýn bulunduðu Mev.   Diðer Sit AlanlarýArkeolojik ve Doðal Sit
BARTINMERKEZ1.Derece Arkeolojik Sit AlanýGüzelcehisar Köyü Suuçuran Mevkii ile Güzelcehisar burnu arasýndaki kýyý bandý---Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA3.Derece Arkeolojik Sit AlanýKum Mah. Amasra-Bartýn yolu üzerinde Türkiye Taþ kömürü lojmanlarý önünde---Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA3.derece Arkeolojik Sit AlanýKum Mah. Ýskele Cad.30-1563 - 1564 - 1565Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINKURUCAÞÝLETekkeönü KalesiTekkeönü Köyü   Arkeolojik SitKale
(1.Derece Arkeolojik ve Doðal Sit)
BARTINMERKEZÇeþtepe TümülüsüÇeþtepe Köyü sýnýrlarýnda  103Arkeolojik SitTümülüs
1.Derece Arkeolojik Sit Alaný
 
BARTINMERKEZDeveciler TümülüsüKayadibi Çavuþ Köyü   Arkeolojik SitTümülüs
1.Derece Arkeolojik Sit Alaný
BARTINMERKEZKaya MezarlarýAkgöz Köyü yakýnýnda   Arkeolojik SitKaya Mezarý
1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný
BARTINMERKEZManastýr Tepe TümülüsüManastýr Tepe üzerinde   Arkeolojik SitTümülüs
1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný
BARTINKURUCAÞÝLE3.Derece Arkeolojik sit alanýCurunlu köyü kayaaltý Mev.   Arkeolojik SitArkeolojik sit
BARTINMERKEZÇeþtepe Höyüðü I.Derece Arkeolojik SitÇeþtepe Köyü   Arkeolojik Sit 
BARTINAMASRA1. Derece Arkeolojik Sit, 1. Derece Doðal SitTavþan Adasý---Arkeolojik ve Doðal SitArkeolojik ve Doðal Sit
BARTINAMASRA1. Derece arkeolojik ve 1. Derece Doðal SitPoseidon Mabedinin bulunduðu tepenin kuzeybatýsýndaki alan---Arkeolojik ve Doðal SitArkeolojik ve Doðal Sit
BARTINAMASRA3. Derece Arkeolojik SitBoztepe (Sormagir) ile Kaleiçi (Zindan) Mah. doðusunda dalgakýran yönünde   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA1.Derece Arkeolojik SitKüçük Liman olarak bilinen ve antik rýhtým olarak tescilli olan (E47)alanýnda içinde bulunduðu bölge---Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA1.Derece Arkeolojik SitHorhor Deresinin Güneyi---Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA3. Derece Arkeolojik Sit SýnýrýHorhor Deresinin Güneyi   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
Doðal Sit Sýnýrý Ýptali
BARTINAMASRA1. Derece Arkeolojik SitBazilikanýn güneybatý tarafýnda yer alan tepe   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA3. Derece Arkeolojik SitBazilikanýn güneybatý tarafýnda yer alan tepenin çevresi   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA2.Derece Arkeolojik sit Alaný olarak tescilinin devamýBazilika ve Güeybatý ve güneyi   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA2. Derece Arkeolojik SitAntik Tiyatro Kalýntýsý(E67) ve antik Yapý Kalýntýsýnýn(E66) bulunduðu alan   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA1.Derece Arkeolojik Sit AlanýKum Mah. Amasra-Bartýn yolu üzerinde Türkiye Taþ kömürü lojmanlarý doðusu   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRA3. Derece Arkeolojik SitAmasra-Bartýn yolu kuzeyi   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
BARTINAMASRATABAN DÖÞEMESÝ (arkeolojik sit)KUM MAHALLESÝ25-2364ARKEOLOJÝK SÝT1 .VE 3 . DERCE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
BARTINMERKEZARKEOLOJÝK SÝT ALANIKOZCAÐIZ-ÞARKÖY 10111.DERECEARKEOLOJÝK SÝK ALANI KALE KALINTISI
BARTINAMASRAARKEOLOJÝK SÝT 3.DERECE     ARKEOLOJÝK SÝT
BARTINAMASRAARKEOLOJÝK SÝT ALANI    3. GRUPARKEOLOJÝK SÝT ALANI