KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

Niğde İli, Merkez İlçesinde Yer Ören Tepesi Höyüğü ve Killos Kaya Mezarlık alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sayısallaştırılması 281.11.2019 tarih ve 4064 sayılı kararı.
Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü 140 parselde yer alan Hristiyan Mezarlık Alanının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı İlişkin 28.11.2019 tarih ve 4069 sayılı kararı.
Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Uluören Köyü, 609 parseldeki Uluören Köyü Türbesi.28.11.2019 gün ve 4070 sayılı karar