KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İTİBARİYLE ENVANTER DÖKÜMÜ

İL

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

TARİHİ SİT ALANLARI

KENTSEL SİT ALANLARI

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

AĞRI

64

109

1BİTLİS

682

60


5

1

HAKKARİ

101

6


1


MUŞ

115

101

1VAN

255

165

1TOPLAM

1217

441

3

6

1

GENEL TOPLAM

1668