KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SONU İTİBARİYLE ENVANTER DÖKÜMÜ

İL

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

TARİHİ SİT ALANLARI

KENTSEL SİT ALANLARI

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

AĞRI

59

103

1BİTLİS

670

60


5

1

HAKKARİ

101

6


1


MUŞ

114

101

1VAN

249

158

1TOPLAM

1193

428

3

6

1

GENEL TOPLAM

1631