KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

Diyarbakır İli, Hazro İlçesi, Bağyurdu Mahallesi, 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tescilli Bağyurdu Piramidal Kaya Mezarlarının Yapı Grubunun Belirlenmesine İlişkin 29.01.2020 Tarih ve 7430 Sayılı Karar

Batman İli, Beşiri İlçesi, İkiköprü Beldesi, 102 Ada 4, 5, 6, ve 7 Parsellerde Kayıtlı İkiköprü Höyüğü'nü 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tesciline İlişkin 30.01.2020 Tarih ve 7434 Sayılı Karar

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Işıklar Mahallesi, 141 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Muşar Dağı Kilisesi'nin Tapu Bilgilerinin Düzeltilmesi, Korunma Alanının ve Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 31.01.2020 Tarih ve 7446 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hoş Köyü, Hoş Köyü Kalesi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tesciline İlişkin 31.01.2020 Tarih ve 7444 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Gökdere Köyü, 101 Ada 2 Parselde Kayıtlı Gökdere Kalesi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tesciline İlişkin 31.01.2020 Tarih ve 7449 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar, Sökündüzü ve Boncuklu Mahalleleri, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescilli Hilar Mağaraları'nın Sit Sınırlarının ve Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 29.01.2020 Tarih ve 7419 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Yaprakbaşı Mahallesi, 217 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescilli Yaprakbaşı Mağara Yerleşim Alanı'nın Tapu Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 29.01.2020 Tarih ve 7422 Sayılı Karar