KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (164 Ada, 2 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5646 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (631 Ada, 5 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5647 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (181 Ada, 19 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5648 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (181 Ada, 15 Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5649 Sayılı Karar

Uşak İli, Banaz İlçesi, Bahadır Köyünde Yer Alan Kaya Mezarlarının 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5654 Sayılı Karar

Uşak İli, Eşme İlçesi, Dereköy Köyünde Yer Alan Hasanyeri Nekropolünün 3. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5655 Sayılı Karar 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Altıntaş Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Altıntaş Höyük Sit Sınırlarının Sayısallaştırılmasına İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5659 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Ovacık Köyünde Yer Alan Mülkiyeti Ovacık Köyü Tüzel Kişiliğine Ait Köy Camisinin I. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5661 Sayılı Karar

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Yer Alan Mülkiyeti Alaaddin Vakfına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Ait Olan Sultan Alaaddin Camii Minaresinin Koruma Grubunun I. Grup Olarak Belirlenmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5663 Sayılı Karar

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Karaköy, Alçay / Akmeşhed Mevkiinde Yer Alan Ertuğrul Gazinin Oğlu Şehit Saru Batu Savcı Bey’in Mezarı ve Akmeşhed Şehitliği Olarak Belirlenen Alanın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5664 Sayılı Karar

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Pınarcık Köyünde Yer Alan Tahıl Ambarlarının II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.02.2020 Tarih ve 5666 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Paşam Sultan Mahallesinde Yer Alan Mülkiyeti Kütahya Hayra ve İlme Hizmet Vakfına Ait Taşınmazların Tevhid, İfraz ve Yola Terkine Yönelik Hazırlanan Değişiklik Krokilerinin Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 21.02.2020 Tarih ve 5675 Sayılı Karar