KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM


* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Tellakzade Mahallesi, 210 Ada 7 Parselde Yer Alan Taşınmazın Korunma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 28.10.2020 Tarih ve 7180 Sayılı Karar. 
 
* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Geçitağzı Köyü, 107 Ada, 95 Parselde Yer Alan Kartal Tepe Dolmeninin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 1.Grup Yapı Olarak Grup Tayinin Yapılması ve Koruma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 28.10.2020 Tarih ve 7185 Sayılı Karar.

* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 Ada, 35 Parselde Yer Alan Yeni Devlet Hastanesi Bahçesinin 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin 28.10.2020 Tarih ve 7184 Sayılı Karar.

* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, 110 Ada, 43 Parselde Yer Alan Tescilli Taşınmazın 2.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 28.10.2020 Tarih ve 7186 Sayılı Karar.