KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KASIM


*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hıdırağa Mahallesi, 114 Ada 14 Parsel Parselde Bulunan Eski Tahıl Ambarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7238 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hıdırağa Mahallesi, 114 Ada 5 Parsel Parselde Bulunan Eski Tahıl Ambarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7239 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hıdırağa Mahallesi, 102 Ada 38-39-54 Parsel Parselde Bulunan Eski Tahıl Ambarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve 114 Ada 5 Parsel, 114 Ada, 13 Parsel 114 Ada, 14 Parsel ve 102 Ada, 38-39-54 Parsellerin Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7240 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hıdırağa Mahallesi, 114 Ada 13 Parsel Parselde Bulunan Taşınmazın, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2. Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7241 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kahya Mahallesi, 115 Ada, 6 Parsel, 116 Ada, 1 Parsel, 160 Ada, 8 Parsel Yer Alan ve Hisar Mahllesi 22 Ada, 19 Parselde Bulunan Mezarlıkların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2.Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7243 Sayılı Karar.

*Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Yukarısırt Mahallesi, 169 ve 208 Parselde Bulunan Taşınmazların Tarihi Sit Alanı Olarak Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7245 Sayılı Karar. 

* Tekirdağ İlii Saray İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 146 ve 1563 Parsel ile Kırklareli İli, Vize İlçesi, Çüvenli Köyü, 124 Ada, 1 ve 4 Parsellerde Yer Alan Dört Tepeler C ve D Tümülüslerinin, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.11.2020 Tarih ve 7249 Sayılı Karar.