KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Kavağı Mahallesi, 119 pafta, 836 ada, 29 parselde bulunan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/02/2021 tarih ve 6095 sayılı kararı. (Yayım Tarihi:22/04/2021)
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, 16 pafta, 283 ada, 36 parselde bulunan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/02/2021 tarih ve 6109 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:22/04/2021)
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 85 pafta, 559 ada, 17 parselde bulunan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 6071 sayılı kararı.
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Merkez Mahallesi, 105 pafta, 605 ada 87 parseldeki D yapısının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/02/2021 tarih ve 6121 sayılı kararı.