KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK


*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 143 Ada, 1 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2.Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 22.12.2020 Tarih ve 7310 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Silahtarağa Mahallesi, 473 Ada, 6 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 2.Grup Yapı Olarak Belirlenmesi ve Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 22.12.2020 Tarih ve 7311 Sayılı Karar. 
*Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 3842 Parselde Kalan Camii Şerif Vakfı, 1827 Ada, 1 Parselde Yer Alan 1. Grup Aziziye Camii ile 1827 Ada, 3 Parselde Bulunan Büyükyoncalı İlköğretim Okulun Korunma Alanma İlan Edilmesine İlişkin 22.12.2020 Tarih ve 7313 Sayılı Karar. 

*Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Esenler Mahallesi, 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-91-95-96-97-98-99-100 Parselierde Bulunan Taşınmazların 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.12.2020 Tarih ve 7320 Sayılı Karar.