KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 235 ada 2 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3090 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli,Merkez İlçesi,Çamlıtaçak Köyü, 105 ada 22 parseldeki sit alanının sayısallaştırması ile sit fişi güncellemesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3067 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Iğdır İli,Merkez İlçesi,Çakırtaş Köyü, 103 ada 11 parseldeki tescilli yapının tapu bilgileri ile tescil fişi güncelleme ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3065 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Iğdır İli,Tuzluca İlçesi,Karakoyun Köyü,197 parseldeki sit alanının yeniden belirlenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3064 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Digor İlçesi, Eren Köyü, 107 ada 131 parselin tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3076 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Digor İlçesi,Merkez Mahalle, 103 ada 217 parselin tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3077 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 790 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3099 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Aşağısallıpınar Köyü, 118 ada 10 parseldeki yapının koruma alanı, yapı grubu belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3096 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çatak Köyünde kadastro harici alanda yer alan köprünün koruma alanı belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3094 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 116 ada 156 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3082 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 116 ada 158 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3080 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyü, 116 ada 18 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3081 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyünde yer alan Micingirt Kalesi ve çevresinin sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3079 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, 48 ada 2 parseldeki yapının koruma alanı, yapı grubu belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3078 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 224 ada 2 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3083 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 226 ada 12 parseldeki yapının koruma alanı belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3086 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 226 ada 5 parseldeki koruma alanı belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3084 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada 7 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3087 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada 8 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3091 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada 8 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3092 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada 8 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3093 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 229 ada 3 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3088 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 229 ada 4 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3085 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 235 ada 2 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3089 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaurgan Köyü, 102 ada 21 parseldeki yapının koruma alanı, yapı grubu belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3095 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 147 ada 3 parseldeki yapının koruma alanı, yapı grubu belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3074 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Selim İlçesi, Laloğlu Köyü, 153 ada 193-219 parsellerin sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3072 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Selim İlçesi, Oluklu Köyü kadastro harici alandaki köprünün koruma alanı, yapı grubu belirleme ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3073 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Digor İlçesi, Uzunkaya Köyü, 101 ada 91parseldeki sit alanı sınırlarının yeniden belirlenmesi ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin 27.01.2021 tarih ve 3075 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 235 ada 2 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 28.01.2021 tarih ve 3090 sayılı Kurul kararı ve eki pdf