KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 460 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİH: 07 /01 /2020

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

Sıra

No

Raportör

İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Konusu

Mülkiyet

Sit Alanı ve

Derecesi

Nereden

Geldiği ve

Tarihi

Temsilcisi

Dosya

No

Karar Tarihi

Karar

No

 

1

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

16

294

25

Restitüsyon projesi

Özel

Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı

Proje müellifi

İBB-Bşk. Bld.

34.10.398

 

 

 

2

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

31

226

19

Restitüsyon projesi

Özel

Ortaköy Camii ve çevresi Kentsel

Sit Etkileme Geçiş Alanı

Proje müellifi

İBB-Bşk. Bld.

34.10.793

 

 

 

3

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

62

250

18

Kazı rölövesi

Özel

__

İst. Arkeoloji

Müz. Md.

İBB-Bşk. Bld.

-İst. Arkeoloji

Müz. Md.

34.10.1556

 

 

 

4

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

62

250

17

Kazı rölövesi

Özel

__

İst. Arkeoloji

Müz. Md.

İBB-Bşk. Bld.

-İst. Arkeoloji

Müz. Md.

34.10.1557

 

 

 

5

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

22

856

123

Maddi hata - cins değişikliği aykırılıkların giderildiği hk.

Özel

Levent Kentsel

Sit -Doğal-Tarihi

(Gerigörünüm)

LİKHAB-

Çevre Şeh.İl

Md. - Bşk.

Bld.

İBB-Bşk. Bld.

- Çev. Şeh. İl Md. Tems.

34.10.682

 

 

 

6

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

21

1648

519

Mimari projesi

Özel

Levent Kentsel

Sit -Doğal-Tarihi

(Gerigörünüm)

Bşk. Bld.

Bşk.

İBB-Bşk. Bld.

- Çev. Şeh. İl Md. Tems.

34.10.3020

 

 

 

7

G.A.

İstanbul

Sarıyer

106

711

1-3 ve 4

Kalemişi rölöverestitüsyonrestorasyon

projeleri (Ali

Kethüda Camii)

Vakıf

Boğaziçi Sit Alanı

(Öngörünüm)

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems. -

Vakıf

34.30.1508

 

 

 

8

G.A.

İstanbul

Beşiktaş

71

1255

37

Yapı Kayıt Belgesi

iptali

Özel

"

Çev. Şeh. İl

Md. - BİM İBB KUDEB - Tapu Md.

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.10.2984

 

 

 

9

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

72

91

1

Aykırı uygulamaların giderilmesi hk.

Özel

"

Şahıs

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.10.2432

 

 

 

10

E.A.

İstanbul

Sarıyer

896 ada, 1 parsel, 849 ada, 1,2,57,59,60,61 parseller ile 957 ada, 3

parsel

Arkeolojik sit alanı tespiti

Özel-Maliye

Hazinesi

"

İstanbul

Arkeoloji

Müz. Md.-

Kadastro

Md. - Çev.

Şeh. İl Md. BİM- Orman Bölge Md.

İBB-BİM-Çev.-

Şeh. Tems. Orman Bölge

Md. Tems .İst. Ark. Müz.

Md.

34.30.202

 

 

 

11

S.Y.

İstanbul

Sarıyer

3

71

3-4-5-6-

7-8-9-10

Engelli wc ve su deposu projesi

Vakıf

"

Vakıf

İBB-BİMÇevre Şeh.

Tems.-Vakıf

34.30.2329

 

 

 

12

S.Y.

İstanbul

Sarıyer

65

297

16 (E. 11-

12-13

parseller)

Tescilli duvar ve yapılarda araştırma çukuru açılmasıkarot alınması talebi

Özel

"

BŞahıs

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.820

 

 

 

13

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

74

582

12

Yapı Kayıt Belgesi iptali - Koruma grubunun belirlenmesi

Maliye

Hazinesi -

Özel

"

Çev. Şeh. İl

Md. - BİM

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems.

34.10.458

 

 

 

14

G.C.İ

İstanbul

Sarıyer

108

723

61

Rölöve

Özel

"

Şahıs

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1611

 

 

 

15

A.D.

İstanbul

Sarıyer

107

804

1

Koruma grubunun

belirlenmesi - rölöve

- restitüsyon projesi

(Çukur Çeşme)

Sarıyer Bld.

"

İSKİ

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.555

 

 

 

16

A.D.

İstanbul

Sarıyer

106

695

1

Koruma grubunun

belirlenmesi - rölöve

- restitüsyon projesi

(Çeşme)

Sarıyer Bld.

"

İSKİ

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.2060

 

 

 

17

A.D.

İstanbul

Sarıyer

113

663

1

Rölöve- restitüsyon projesi (Salih Paşa

Çeşmesi)

Sarıyer Bld.

"

İSKİ

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.169

 

 

 

İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 461 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİH: 14 /01 /2021

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

Sıra

No

Raportör

İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Konusu

Mülkiyet

Sit Alanı ve

Derecesi

Nereden

Geldiği ve

Tarihi

Temsilcisi

Dosya

No

Karar Tarihi

Karar

No

 

1

G.A.

İstanbul

Beşiktaş

61

1796

65

Rekonstrüksiyon projesi

Özel Vakıf (Kilise Vakfı)

Sit dışı

Beşiktaş Bld.

Bşk.

İBB-Bşk. Bld.

34.10.859

 

 

 

2

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

62

255

1

Cins değişikliği - Karar gereği iletilen belge

(kontur gabari)

Vakıf

Sit dışı

Vakıf Kadastro

Müh. Bürosu -

Bşk. Bld.

İBB-Bşk. Bld.-

Vakıf

34.10.1487

 

 

 

3

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

12

1468

55

Güçlendirme projesi

(Yapı Kayıt Belgesi

Alınan yapı)

Özel

Boğaziçi Sit

(Gerigörünüm -

Etkilenme)

Bşk. Bld. Bşk.

İBB-Bşk. Bld. Çev. Şeh. İl Md.

Tems.

34.10.204

 

 

 

4

G.A.

İstanbul

Sarıyer

71

1065

34

Rölöve (Dikilitaş - Anıt

Taşı)

Federal

Almanya Cumh.

Boğaziçi Sit Alanı

(Öngörünüm)

Proje Müellifi

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1303

 

 

 

5

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

12

1212

27

Restitüsyon projesi

Özel

"

Proje Müellifi

İBB-BİM-Çevre Şeh.Tems.

34.10.1600

 

 

 

6

S.Y.B.

İstanbul

Beşiktaş

71

124

18

Korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı

Maliye Hazinesi

"

Avrupa

Yakası Milli

Emlak - BİM

İBB-BİM-Çevre Şeh.Tems.

34.10.3009

 

 

 

7

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

3

69

2

Verilen ek süre sonu-

Ek süre talebi

Özel

"

Şahıs - BİM

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1795

 

 

 

8

S.Y.

İstanbul

Beşiktaş

 

1303

51

İzinsiz Uygulama (Yapı

Kayıt Belgesi İptali)

Maliye

Hazinesi Vakıf-Şahıs

"

Çev. Şeh. İl

Md. -

Kadastro Md.

- Tapu Md. İBB KUDEB-

BİM

İBB-BİM-Çev.-

Şeh. Tems. -

Vakıf

34.10.2982

 

 

 

9

S.Y.

İstanbul

Beşiktaş

68

632

375

Aykırı Uygulama (Yapı

Kayıt Belgesi İptali)

Özel

"

Çev. Şeh. İl

Md. İBB

KUDEB- BİM

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.10.2968

 

 

 

10

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

6

45

39

Korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı (kuyu)

Özel

"

Şahıs - BİM

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.2837

 

 

 

11

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

72

117

6

Basit onarım talebinde KUDEB tarafından

yapılan tespitler hk.

Özel

"

İBB KUDEB -

Şahıs

İBB-BİM - Çev.

Şeh. İl Md.

Tems.

34.10.1201

 

 

 

12

B.A.

İstanbul

Sarıyer

99

771

6

Restorasyon projesi

Özel

"

BİM-Kadastro Md.

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1665

 

 

 

13

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

4

 

138

Tehlike arz eden duvarlar (Garipçe

Kalesi)

Maliye Hazinesi

"

İst. Arkeoloji

Müze Md.

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.-İst.

Arkeo. Müz.

Md.

34.30.2109

 

 

 

14

D.K. - B.A.

İstanbul

Sarıyer

107

705

3

Rölöve- restitüsyon projesi (çeşme)

Sarıyer Bld.

"

İSKİ-BİM-

Proje Müellifi

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1547

 

 

 

15

D.K. - B.A.

İstanbul

Sarıyer

107

705

9

Rölöve- restitüsyon projesi (Abbas

Okumuşoğlu Çeşmesi)

Sarıyer Bld.

"

İSKİ-BİM-

Proje Müellifi

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1547

 

 

 

16

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

106

717

1

Uygulamaya esas görüş

Özel

"

Şahıs - İBB

KUDEB

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.1609

 

 

İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 462 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİH: 27 /01 /2021

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

Sıra

No

Raportör

İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Konusu

Mülkiyet

Sit Alanı ve

Derecesi

Nereden

Geldiği ve

Tarihi

Temsilcisi

Dosya

No

Karar Tarihi

Karar

No

 

1

G.A.

İstanbul

Sarıyer

106

711

1-3 ve 4

Kalemişi rölöverestitüsyonrestorasyon projeleri

(Ali Kethüda Camii) Kurul kararı gereği yerinde inceleme

Vakıf

Boğaziçi Sit

Alanı

(Öngörünüm)

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems. -

Vakıf

34.30.1508

 

 

 

2

G.A.

İstanbul

Sarıyer

83

583

7

Restitüsyon projesi detay paftasırekonstrüksiyon projesi hk.

Vakıf

"

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems. -

Vakıf

34.30.958

 

 

 

3

S.Y.

İstanbul

Sarıyer

3

71

3-4-5-6-

7-8-9-10

Restorasyon tadilat projesi (Hacı

Kemalettin Camii)

Vakıf

"

Vakıf

İBB-BİMÇevre Şeh.

Tems.-Vakıf

34.30.2329

 

 

 

4

B.A.

İstanbul

Sarıyer

6

45

4

Restitüsyon projesi Kurul kararı gereği yerinde inceleme

Özel

"

Proje Müellifi

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.722

 

 

 

5

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

57

230

15

Koruma grubunun belirlenmesi (Ağa

Hüseyin Paşa/İstinye

İskele Çeşmesi)

Sarıyer Bld.

"

Müdürlük

Makamı

İBB-BİM-Çev.Şeh. Tems.

34.30.2291

 

 

 

6

C.H.C.

İstanbul

Beşiktaş

7

172

16

Yola terk

Özel

"

Kadastro

Md.- BİM

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.1259

 

 

 

7

H.Ç.

İstanbul

Beşiktaş

30

218

2

Tescilli parselde tehlike arz eden tescilsiz ağaçlar hk.

Musevi Vakfı

Ortaköy Camii ve Çevresi

Kentsel Sit Alanı

Çev. Şeh. İl Md. - Bşk.

Bld. - İlgilisi

İBB-Bşk. Bld.

34.10.1624

 

 

 

8

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

31

227

31

Restorasyon projesi söküm izni (Tehlike arz eden bina) Kurul kararı gereği yerinde inceleme

Özel

Ortaköy Camii ve çevresi

Kentsel Sit

Etkileme Geçiş

Alanı

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2880

 

 

 

9

G.A.

İstanbul

Beşiktaş

21

1580

(e.35)

54

Ek süre talebi

Özel

Ortaköy Camii ve Çevresi

Kentsel SitEtkileme Geçiş

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2358

 

 

 

10

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

97

813

1

Sistem ve nokta detayları (1. dönem restitüsyon projesi, 2. dönem restitüsyon projesi, restorasyon tadilat projesi)

Vakıf

___

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.388

 

 

 

11

C.H.C.

İstanbul

Beşiktaş

69-71

685

2

Yola terk

Vakıf

___

Kadastro Md.

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.2176

 

 

 

12

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

18

307

22

Rölöve - restitüsyon projesi

Vakıf

Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.2193

 

 

 

13

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

73

723

1

Aykırılıkların giderildiği hk.

Vakıf

Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.1848

 

 

 İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 463 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİH: 28 /01 /2021

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

Sıra

No

Raportör

İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Konusu

Mülkiyet

Sit Alanı ve

Derecesi

Nereden

Geldiği ve

Tarihi

Temsilcisi

Dosya

No

Karar Tarihi

Karar

No

 

1

E.A.

İstanbul

Beşiktaş

__

173

1

Koruma grubunun belirlenmesi

Aya Dimitri ve Aya Yani

Kiliseleri

Vakfı

Boğaziçi Sit

Alanı

(Öngörünüm)

Müdürlük

Makamı

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.3033

1/28/2021

 

 

2

E.A.

İstanbul

Beşiktaş

__

143

36

Koruma grubunun belirlenmesi

Özel

"

Müdürlük

Makamı

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.3034

1/28/2021

 

 

3

O.E. -

H.Ç.

İstanbul

Sarıyer

64

262

4

Uygulamaya esas

görüş (Aykırı uygulamalar hk)

Özel

"

İBB KUDEB-

BİM

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.321

1/28/2021

 

 

4

G.C.İ.

İstanbul

Sarıyer

7

36

12

Kazı izni ve tescile esas görüş talebi

Özel

"

Şahıs-BİM

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.1326

1/28/2021

 

 

5

G.C.İ.

İstanbul

Sarıyer

85

613

27

Karar gereği iletilen bilgi-belge (yapı kayıt belgesi iptali)

Özel

"

BİMKadastro

Md.

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.2809

1/28/2021

 

 

6

G.A.

İstanbul

Sarıyer

83

573

9

Restorasyon projesi

Özel

"

BİM

İBB-BİM-

Çevre Şeh. İl Md. Tems.

34.10.89

1/28/2021

 

 

7

S.Y.

İstanbul

Sarıyer

45

158

2

Kalemişi detay paftaları (Pembe

Köşk)

İBB

"

İBB

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems.

34.30.1154

1/28/2021

 

 

8

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

2

1708

234

Restitüsyon tadilat projesi - yeni yapı ve restorasyon tadilat projesi-

Müdahale ve hasar analiz paftası

Özel

"

BİM-Şahıs

İBB-BİM-

Çevre Şeh. İl Md. Tems.

34.10.1873

1/28/2021

 

 

9

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

67

1259

45

Karar gereği iletilen bilgi - belge (Korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı)

Kilise Vakfı

"

BİM+Şahıs

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.2990

1/28/2021

 

 

10

G.M.

İstanbul

Sarıyer

34

85

3

Koruma grubunun belirlenmesi

(Çeşme)

Sarıyer Bld.

"

Müdürlük

Makamı

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.1414

1/28/2021

 

 

11

G.M.

İstanbul

Sarıyer

36

114

7

Koruma grubunun belirlenmesi

(Çeşme)

Sarıyer Bld.

"

Müdürlük

Makamı

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.814

1/28/2021

 

 

12

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

21

1668

519

Rölöve - mimari proje (M Tipi)

Özel

Levent Kentsel -

Doğal - Tarihi

Sit Alanı

Beşiktaş Bld.

- Şahıs

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.3020

1/28/2021

 

 

13

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

23

909

356

Karar gereği iletilen bilgi - belge - Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıya cins değişikliği talebi

Özel

Levent Kentsel -

Doğal - Tarihi

Sit Alanı

Beşiktaş Bld.

İBB-Bşk. Bld. -Çevre Şeh. İl Md. Tems.

34.10.2967

1/28/2021

 

 

14

G.C.İ.

İstanbul

Beşiktaş

50

261

7

Rölöve - Analitik rölöve ve

Restitüsyon Projesi

Özel

___

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2165

1/28/2021

 

 

15

S.Y.

İstanbul

Beşiktaş

61

244

127

Mimari tadilat projesi

Bahçeşehir

Üni.

___

Bşk. Bld.-

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.1002

1/28/2021

 

 

16

S.Y.

İstanbul

Beşiktaş

61

244

126

Uygulama

sorumluluğu devri

Özel

___

Bşk. Bld.

İBB-Bşk. Bld.

34.10.123

1/28/2021

 

 

17

S.Y.

İstanbul

Beşiktaş

31

229

7

Restitüsyon tadilat projesi - müellif değişikliği

Özel

Ortaköy Camii ve Çevresi

Kentsel SitEtkileme Geçiş

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2182

1/28/2021

 

 

18

G.A.

İstanbul

Beşiktaş

31

230

23

Rölöve

Özel

Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2988

1/28/2021

 

 

19

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

15

291

101

Koruma grubunun güncellenmesi yapı kayıt belgesine istinaden cins değişikliği talebi

Özel

Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı

Kadastro Md. - Bşk.

Bld.

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2067

1/28/2021

 

 

20

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

45

503

1

Şikayet (Zübeyde hanım çeşmesi)

İBB

___

Şahıs - Bşk.

Bld. - İBB

KUDEB

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2338

1/28/2021