KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 464 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİH: 04 /02 /2021

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

Sıra

No

Raportör

İli

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Konusu

Mülkiyet

Sit Alanı ve

Derecesi

Nereden

Geldiği ve

Tarihi

Temsilcisi

Dosya

No

Karar Tarihi

Karar

No

 

1

C.H.C.

İstanbul

Sarıyer

__

51

1

Koruma grubunun belirlenmesi

Maliye Hazinesi

III. Derece doğal

sit

Müdürlük

Makamı

İBB-Sarıyer

Bld.- Çevre

Şeh. İl Md.

Tems.

34.30.2896

 

 

 

2

G.A.

İstanbul

Sarıyer

95

538

40

Restorasyon uygulaması hk.

Maliye Hazinesi

III. Derece

Doğal Sit

İst. Valiliği

İBB-Sarıyer

Bld.- Çevre

Şeh. İl Md.

Tems.

34.30.915

 

 

 

3

C.H.C.

İstanbul

Beşiktaş

52

270

6

Yapı Kayı Belgesi alınan yapıya ilişkin uygulamaya esas görüş

Özel

Beşiktaş Köyiçi

Kentsel Sit

Alanı

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2074

 

 

 

4

H.Ç.

İstanbul

Beşiktaş

16

283

82 (E.

24-25)

Koruma grubu hk.

Özel

Beşiktaş Köyiçi

Kentsel Sit

Alanı

Müdürlük

Makamı

İBB-Bşk. Bld.

34.10.1555

 

 

 

5

G.C.İ. -

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

16

285

14

Rölöve-hasar ve malzeme analizi

Özel

Beşiktaş Köyiçi

Kentsel Sit

Alanı

Şahıs

İBB-Bşk. Bld.

34.10.2698

 

 

 

6

E.A.

İstanbul

Beşiktaş

12

1787 (e.1667)

541

Mimari proje

Özel

Boğaziçi Sit

Alanı Geri

Görünüm ve

Etkilenme

İBB - Bşk.

Bld.

İBB-Bşk. Bld.

Çev.-Şeh.

Tems.

34.10.2766

 

 

 

7

B.A.

İstanbul

Beşiktaş

62

254

28

Rölöve - restitüsyon projesi

Özel

___

Proje müellifi

İBB-Bşk. Bld.

34.10.81

 

 

 

8

G.A.

İstanbul

Beşiktaş

23

897

246

Yapı Kayıt belgesi alınan yapıya cins değişikliği

Özel

Levent Kentsel -

Doğal - Tarihi

Sit Alanı

Kadastro Md. - Bşk.

Bld.

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.3025

 

 

 

9

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

73

723

1

Aykırılıkların giderildiği hk.

Vakıf

Beşiktaş Köyiçi

Kentsel Sit

Alanı

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-Bşk. Bld.

- Vakıf

34.10.1848

 

 

 

10

A.D.

İstanbul

Beşiktaş

67

529

7

Restitüsyon projesi

Özel

Boğaziçi Sit

Alanı

(Öngörünüm)

Şahıs

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.555

 

 

 

11

A.D.

İstanbul

Sarıyer

64

266

7

Şikayet

Özel

"

Şahıs

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.2884

 

 

 

12

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

6

1619

11

Restitüsyon projesi

(3 dönem)

Özel

"

Proje müellifi

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.10.698

 

 

 

13

B.A.

İstanbul

Sarıyer

85

559

17

Korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı - rölöve

Özel

"

Şahıs - BİM

İBB-BİMÇev.-Şeh.

Tems.

34.30.2833

 

 

 

14

G.A.

İstanbul

Sarıyer

106

711

1-3 ve 4

Uygulamaya esas görüş (Ali Kethüda

Camii)

Vakıf

"

Vakıflar

Bölge Md.

İBB-BİMÇevre

Şeh.Tems. -

Vakıf

34.30.1508

 

 

 

15

G.A.

İstanbul

Sarıyer

93

543

41

Karar gereği iletilen bilgi-belge

Özel

"

İBB

KUDEB-BİM

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems.

34.30.1512

 

 

 

16

D.K.

İstanbul

Beşiktaş

73

96

23

Rekonstrüksiyon projesi

Özel

"

BİM-Şahıs

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems.

34.10.627

 

 

 

17

G.M.

İstanbul

Beşiktaş

72

110

5

İzinsiz uygulama

Özel

"

İBB

KUDEBBİM-Şahıs

İBB-BİM-

Çevre

Şeh.Tems.

34.10.2111