KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

18.05.2017-6944 sayılı karara itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 24.01.2018-876 sayılı karar