KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım Ayı Tescil Kararları

15.11.2019 tarih ve 6495 sayılı karar-Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sarayköy ve Hocacihan Mahallesi sınırları içerisinde kalan Eski Mezarlık ve Çevresi Yerleşim Alanı’nın tescili
15.11.2019 tarih ve 6502 sayılı karar-Konya ili, Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 180 parselde yer alan, çeşmenin koruma alanı
29.11.2019 tarih ve 6520 sayılı karar-Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ulumuhsine Mahallesinde Ulukoyak Höyük sit sınırlarının yeniden belirlenmesi
29.11.2019 tarih ve 6527 sayılı karar-Konya İli, Seydişehir İlçesi, Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tepecik Yerleşim Yeri tescili
29.11.2019 tarih ve 6543 sayılı karar-Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Alanyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan Güvercinlik Eski Yerleşim Alanının tescili
29.11.2019 tarih ve 6545 sayılı karar-Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Gülpınar Beldesi sınırları içerisinde 316 ada,2-3 parsel,309 ada,30 parsel,317 ada,2-3-4 parseller üzerindeki Kayamahmut Höyüğü’nün tescili
8.11.2019 tarih ve 6471 sayılı karar-Konya İli, Karapınar İlçesinde 146 ada 1 parselde bulunan Çetmi Cami korunma alanı
8.11.2019 tarih ve 6476 sayılı karar-Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sevinçli Köyü sınırları içerisinde bulunan İğdeli Arkeolojik Sit Alanının tescili
8.11.2019 tarih ve 6480 sayılı karar-Aksaray İlindeki tescilli köprüler koruma grubu belirlenmesi