KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Eskigediz Beldesinde Yer Alan 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilen Alanların Sit Sınırları ve Derecelerinin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5828 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (169 Ada, 20(Eski 1 ve 14) Parsel) II. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5830 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Tescilli Taşınmaz (164 Ada, 2 Parsel) İle Boduroğlu Vakfına Ait Tescilli Boduroğlu Camii Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5831 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (888 Ada, 86 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5832 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (631 Ada, 5 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5833 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Işık Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (548 Ada, 28 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 26.08.2020 Tarih ve 5834 Sayılı Karar

Kütahya İli, Dumlupınar İlçesi, Cafergazi Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın (279 Ada, 1 Parsel) Üzerindeki “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” Şerhinin Kaldırılması İstemine İlişkin 28.08.2020 Tarih ve 5853 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmaz (2017 Ada, 1 Parsel(Eski 215 ve 8)) Üzerindeki “Korunması Gerekli Kültür Varlığı ve Eski Eserdir” Şerhinin Kaldırılması ve Yıkım İstemine İlişkin 28.08.2020 Tarih ve 5865 Sayılı Karar