KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Kütahya İli, Simav İlçesi, Küplüce Köyünde Yer Alan Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine Ait Küplüce Köy Camisinin I. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.02.2021 Tarih ve 6109 Sayılı Karar

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Fındıcak Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Tescilli Fındıcak Antik Yerleşimi Sit Sınırlarının Yeniden Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 24.02.2021 Tarih ve 6110 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Doğuluşah Köyünde Yer Alan Asarkaya Kaya Yerleşiminin 3. Derece Alanına Yönelik Öneri Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının Belirlenmesi İstemine İlişkin 24.02.2021 Tarih ve 6113 Sayılı Karar

Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, ilçe merkezinde yer alan tescilli yapılara ilişkin Kurulumuzun 21.07.2020 tarih ve 5795 sayılı kararına karşı yapılan itirazın değerlendirildiği Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 20.01.2021 tarih ve 1659 sayılı kararı gereği Kurulumuzun 30.09.2015 tarih ve 2694 sayılı kararı ile tescil edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13.10.2016 tarih ve 630 sayılı kararı ile tescil kaydının kaldırılmasına karar verilen taşınmazların 2. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak yeniden tescil edilmelerine ilişkin 24.02.2021 Tarihli 6128 Sayılı Karar

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Eskigediz Beldesi’nde, tescile önerilen yapıların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden tespit çalışması yapıldıktan sonra değerlendirilmesine ilişkin 25.02.2021 Tarih ve 6131 Sayılı Karar